fbpx
logo

Regulamin

Klubu Revolve Fitness

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Członkostwo w Klubie. Karta Członkowsk

§ 3 Karnety i płatności

§ 4 Zawieszenie karnetu.

§ 5 Rozwiązanie umowy.

§ 6 Wejścia jednorazowe.

§ 7 Wejścia darmowe

§ 8 Systemy zewnętrzne.

§ 9 Ogólne zasady korzystania z usług Klubu oraz zakres odpowiedzialności Klubu.

§ 91 Zasady korzystania ze Strefy OCR

§ 10 Przechowywanie przedmiotów na terenie Klubu

§ 11 Zasady zachowania w Klubie.

§ 12 Korzystanie z Klubu przez małoletnich.

§ 13 Zajęcia w Klubie.

§ 14 Dane osobowe

§ 15 Reklamacje.

§ 16 Postanowienia końcowe.

Za Zarząd Revolve sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Załączniki

1. Aneks nr 1 do Regulaminu Klubu Revolve - 10.03.2023 r.

2. Informacja-Revolve - 10.03.2023 r.

Kup Karnet

Już od 150 zł / miesiąc

Kup Teraz